Ugrás a fő tartalomra

7622 Pécs, Batthyány u. 1-3


+36701993528, +36705042229

Széchenyi 2020

Baranya Vármegyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium


Intézmény logo

Baranya Vármegyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium

Intézmény épület

Iskolánkat Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet néven 1966-ban alapították. A korabeli gazdasági elgondolásokhoz igazodva elsősorban az állattenyésztő képzések helyi megjelenése volt a legfontosabb, alapozva a környékbeli termelőszövetkezetek és állami gazdaságok szakemberigényéhez. Első szakmunkásaink hároméves képzés után vehették kézbe szakmunkás bizonyítványaikat. Az intézmény számára egészen 1985-ig a mai Önkormányzat épületegyüttese adott otthont. Itt alakították ki a tantermeket, külön oktatási helyiségeket, konyhát és menzát. Ez is mutatja, hogy a korabeli elgondolások szerint fontos szerepet szántak az iskolának. Bejáró diákjaink elhelyezéséről a kezdetektől a mai kollégium épülete gondoskodik, ami eredetileg egy katonai épület, kaszárnya volt. A diákság és a tantestület 1985-ben vehette birtokba a mai iskolaépületet itt a Vak Béla utcában. A ’80-as évek kívánalmainak megfelelően modernebb épületben, jobban felszerelt tantermekben kezdhették meg tanulmányaikat tanulóink. Az intézmény szakmai színvonalát mutatja, hogy a 250 főre tervezett épületet is „kinőttük”, tanulólétszámunk 400-440 főre emelkedett a ’90-es években. Ezért a főépület kibővült a ma a szakképző órák zömének otthont adó „felső épülettel”. Itt kerültek kialakításra a szakmai gyakorló tantermek, a demonstrációs terem és a műhely is. Kulcsfontosságú volt már a kezdetektől a megfelelő tárgyi és technikai felszereltség. Az iskola már a 90-es évektől igyekezett nagy figyelmet fordítani az informatikai eszközök beszerzésére, bővítésére, modernizálására. Számos pályázatot nyertünk meg, ezek segítségével az utóbbi két évtizedben lépést tudtunk tartani a számítástechnika fejlődésével. Ami a képzéseinket illeti, azt mondhatjuk, hogy az intézmény mindig a kor elvárásaihoz és a térségben élők igényeihez kívánt alkalmazkodni. Az állattenyésztés mellé viszonylag rövid időn belül, a ’70-es évek első felétől értelemszerűen társultak az élelmiszeripari jellegű képzések – úgy, mint a sütő, pék, sörgyártó és húsfeldolgozó szakmunkásképzések. 1988-tól állattenyésztő szakközépiskolaként működtünk. Az évek múlásával egyre több szakmai versenyen is megjelentek tanulóink, mindig szép eredményeket produkálva. Az 1989/90-es rendszerváltozás és az azt követő gazdaságszerkezeti átalakulás nagymértékben rányomta bélyegét a II. Béla Középiskola képzési profiljára. Egyes képzésekre már nem volt kereslet, igazodni kellett a társadalom újonnan elvárt igényeihez. A jelentkezők megcsappanásával lassanként „kifutott” az állattenyésztő képzés. Természetesen a hagyományoknak megfelelően a mai napig igen népszerűek az élelmiszeripari szakmai képzéseink – péknek és húsipari termékgyártónak tanulhatnak diákjaink. Elkötelezett szakoktatók segítik tanulóink oktatását, számtalan kisebb-nagyobb céggel van partneri kapcsolatunk. Sok évtizedre visszamenőleg tudunk felmutatni kiváló versenyeredményeket, országos és helyi szinten is. Kiemelkedőek a Szakma Kiváló Tanulója versenyeken elért helyezések, amelyek általában a versenyző diákok szakmai vizsga alóli felszabadulását hozzák magukkal. Tanulóink időről időre hagyományőrző rendezvényeken is megjelennek. Elhelyezkedési esélyeik kiválóak. Új feladatként 1992-től gimnáziumi osztályok indultak. Ez a képzés már a kezdetektől a környékbeli tehetséges diákokra alapozott, de sok pécsi tanuló is érdeklődött gimnáziumi osztályaink iránt. Sok éven keresztül iskolánk egyik húzóereje volt a gimnázium, az idegen nyelv emelt óraszámú oktatásával. Jelenleg még két évfolyam kifutása zajlik. Ezzel párhuzamosan megjelent a szakközépiskolai képzésünk is, hasonló lehetőségeket nyújtva a tanulóknak. Iskolánk a szabadszállási székhelyű Kun László Gimnázium tagintézményeként hosszú évek óta ad helyet esti gimnáziumi képzésnek is. Ennek köszönhetően sok helyi felnőttet segítettünk – munka és család mellett – érettségihez. 1996-ban elsőként a megyében nálunk indult el a belügyi rendészeti ismeretek oktatása, eleinte „közbiztonsági fakultációs ismeretek” néven. Az azóta eltelt két évtizedben rendkívül népszerűvé váltak rendészeti irányultságú osztályaink. Szoros együttműködést alakítottunk ki a Baranya Megyei és a pécsi Rendőrkapitánysággal, a Katasztrófavédelemmel és a Büntetésvégrehajtási Intézettel. A szakmai tantárgyakat rendőrtisztek, katasztrófavédelmi és a büntetésvégrehajtásban dolgozó szakemberek oktatják, kiváló együttműködéssel. Sok diákunk választja érettségi tárgyként a belügyi rendészeti ismereteket, így lehetőségük nyílik rendészeti jellegű képzésben továbbtanulni. Az elmúlt húsz évben számos országos és helyi szintű versenyen jeleskedtek tanulóink, kiemelkedő az Országos Rendészeti Csapatversenyeken elért teljesítményünk. Elértük, hogy a közbiztonsági rendészeti képzésünket az ország kb. 90 hasonló jellegű középiskolája közül az első tízben tartják számon. A rendészeti ismeretek oktatásával csaknem egyidőben megindult a honvédelmi ismeretek – katonai alapismeretek - oktatása is, 1999-től határrendészeti fakultációként, együttműködve a Határőrséggel. Ma már szélesebb körben képzeljük el ezt a képzést és igyekszünk az érdeklődő diákokat a katonai pálya felé irányítani. Lehetőséget biztosítunk a katonai alapismeretekből való érettségizésre, ezáltal előrelépési lehetőséget nyújtva diákjainknak. Iskolánk tagja a Katonasuli programnak. Rendszeres résztvevői vagyunk a járőrversenyeknek és különféle egyéb katonai rendezvényeknek. Sok diákunk érdeklődik a katonai hagyományok iránt, ők zömmel a pécsi Nemzetőrség keretein belül gyakorolják feladataikat. Az oktatási rendszer legújabb átalakításával a 2016/2017-es tanévtől ismét változott iskolánk képzési kínálata. A szakképző évfolyamok szakközépiskola néven működnek tovább (pék és húsipari termékgyártó), az eddigi szakközépiskolai képzést újabban szakgimnáziumnak nevezzük. Elindítottuk a felnőttoktatást is pék szakmában. Jelenleg 300-on felüli tanulólétszámmal működik iskolánk.

Elérhetőségek

Cím:

7720 Pécsvárad, Vak Béla utca 8.

Telefon:

+36 72/465-030

Weboldal:

bela2.hu

Az intézményben oktatott szakmák

Tovább az intézmény honlapjára

További képzési lehetőségek és információk tanulóinknak és érdeklődőknek!

Megnézem

MegosztásKIMIKK
Innovációs és Technológiai MinisztériumMagyar Nemzeti Vagyonhasznosító Zrt.Pécs MJVH e-Ügyintézés
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

   7622 Pécs, Batthyány u. 1-3

  • Telefon: +36701993528, +36705042229

   E-mail: info@szakkepzesbaranya.hu

   OM azonosító: 203049


  2024Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum