Ugrás a fő tartalomra

7622 Pécs, Batthyány u. 1-3


+36701993528, +36705042229

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

  Szervezeti és Működési Szabályzat

Letöltés

  Alapító Okirat

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Baranya Vármegyei Szakképzési Centrumra vonatkozó alapvető jogszabályok:  
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről,
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
2013. LXXVII. törvény a felnőttképzésről,
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások leíró adatait, az alaptevékenység keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáit, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint az Adatkezelési szabályzat határozza meg. Az adatokhoz való hozzáférés módját, a közérdekű adatok megismerésének rendjét, a másolatkészítés költségeit a Közérdekű adatok megismerésének eljárásrendje tartalmazza. Az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Kondorosi - Frányó Anikó, tel: +36/70 504-2229, e-mail: franyo.aniko@pecsiszc.hu.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 115. § (7) alapján a szakmai vizsga adatait a Központi Statisztikai Hivatal részére - a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben - statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók.
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 346. § alapján a szakképzés információs rendszerében tárolt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére - a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben - statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni, és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezését az alapító okirat , tartalmát, a közszolgáltatások igénybevételének rendjét a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és végrehajtási rendelete, a közszolgáltatásért fizetendő díjat a térítési díjak és tandíjak szabályzata tartalmazza. 

  Adatkezelési szabályzat

Letöltés

  Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Letöltés

  Szabályzat a 2022/2023. tanév térítési díjairól és tandíjairól

Letöltés

Gazdálkodási adatok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

A Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum által megindított és lefolytatott közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés:  Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (gov.hu)

Közbeszerzés alapján megkötött szerződések:  Elektronikus Közbeszerzési Rendszer - Publikus Szerződéstár (gov.hu)

Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai a 2023.04.01-i dátumot követően a https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat -on keresztül érhetőek el.

  2015. évközi elemi költségvetés

Letöltés

  2015. évi teljes költségvetési beszámoló

Letöltés

  2016. évközi elemi költségvetés

Letöltés

  2016. évi teljes költségvetési beszámoló

Letöltés

  2017. évközi elemi költségvetés

Letöltés

  2017. évi teljes költségvetési beszámoló

Letöltés

  2018. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2018. évi teljes költségvetési beszámoló

Letöltés

  2019. évi elemi költségvetés I.

Letöltés

  2019. évi elemi költségvetés II.

Letöltés

  2019. évi teljes költségvetési beszámoló

Letöltés

  2020. évi elemi költségvetés I.

Letöltés

  2020. évi elemi költségvetés II.

Letöltés

  2020. évi teljes költségvetési beszámoló

Letöltés

  2021. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2021. évi teljes költségvetési beszámoló

Letöltés

  2022. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2022. évi teljes költségvetési beszámoló

Letöltés

  2023. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2024. évi elemi költségvetés

Letöltés

  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Letöltés

  2024. évi közbeszerzési terv

Letöltés

  Beszerzési szabályzat

Letöltés

Archívum

  2021. évi közbeszerzési terv

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2022. évi közbeszerzési terv

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés

  2023. évi közbeszerzési terv

  Archiválva: Invalid Date
Letöltés


KIMIKK
Innovációs és Technológiai MinisztériumMagyar Nemzeti Vagyonhasznosító Zrt.Pécs MJVH e-Ügyintézés
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

   7622 Pécs, Batthyány u. 1-3

  • Telefon: +36701993528, +36705042229

   E-mail: info@szakkepzesbaranya.hu

   OM azonosító: 203049


  2024Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum