Ugrás a fő tartalomra

7622 Pécs, Batthyány u. 1-3


+36701993528, +36705042229

Széchenyi 2020

Belső visszaélés-bejelentés


Belső visszaélés-bejelentés

Mit lehet bejelenteni a belső visszaélés-bejelentési rendszerben ?

A Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Centrum) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. 

Mit lehet bejelenteni a belső visszaélés-bejelentési rendszerben:

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. 

Ki tehet bejelentést 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet 

 1. a Centrum foglalkoztatottja,
 2. az a foglalkoztatott, akinek a Centrumnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és 
 3. a Centrummal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött. 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet továbbá 

 1. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Centrummal szerződéses kapcsolatban áll, 
 2. a Centrum ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is, 
 3. a Centrummal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, 
 4. a Centrumnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, 
 5. a Centrummal az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és 
 6. az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt. 

 

A bejelentés módja 

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. 

Írásbeli bejelentés:  

E-mailben:  belsovisszaelesbejelentes@szakkepzesbaranya.hu  

Postai úton: zárt borítékban a következő címzéssel: 

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum, Jakab Judit – címzett általi felbontásra, 

7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 

Szóbeli bejelentés: 

A +36701993524 telefonszámon, vagy személyesen előre egyeztetett időpontban. 

A bejelentés tartalmazza 

 • annak megjelölése, hogy a bejelentő a fentiek szerint bejelentés tehet (pl. foglalkoztatott, vagy szerződő fél); 
 • a bejelentésre okot adó esemény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, jogellenes magatartás minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek); 
 • az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok; 
 • azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről. 

A Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum biztosítja, hogy a bejelentőt a bejelentésével összefüggésben ne érje hátrány, sérelem, ugyanakkor elvárás, hogy a bejelentő a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. 

  Adatkezelési tájékoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerhez

Letöltés

  Belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárásrendje

Letöltés


KIMIKK
Innovációs és Technológiai MinisztériumMagyar Nemzeti Vagyonhasznosító Zrt.Pécs MJVH e-Ügyintézés
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

   7622 Pécs, Batthyány u. 1-3

  • Telefon: +36701993528, +36705042229

   E-mail: info@szakkepzesbaranya.hu

   OM azonosító: 203049


  2024Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum